Terapeutická komunita White Light I hledá posilu do týmu

Do týmu zavedené Terapeutické komunity WHITE LIGHT I pro pobytovou léčbu lidí se závislostmi v Mukařově (okr. Litoměřice) hledáme posilu na pozici terapeutky/terapeuta.

Plánovaný nástup: 1. 7. 2020
Náplň práce: vedení a organizace běhu komunity, individuální a skupinová terapie s klienty, účast na poradách a supervizích, administrativní práce spojené s přímou prací s klienty, organizace a vedení sportovních a zážitkových aktivit s klienty.
Nabízíme: zajímavou a tvořivou práci, dobré platové ohodnocení, příjemné a podnětné pracovní prostředí v sehraném terapeutickém týmu, příležitost pro další profesní rozvoj, další vzdělávání a stáže v ČR i v zahraničí, externí týmovou supervizi, 5 týdnů dovolené a turnusovou pracovní dobu, vhodnou i pro dojíždění.
Požadujeme: věk nejméně 25 let, VŠ (Bc., Mgr., MUDr.) v oborech sociální práce, speciální pedagogika, psychologie, adiktologie, zdravotní sestra, medicína nebo příbuzné obory. Dále flexibilitu, psychickou odolnost, předpoklady pro týmovou spolupráci, trestní bezúhonnost, řidičský průkaz B, dovednosti v užívání PC.
Uvítáme: zkušenost v pomáhajících profesích, dlouhodobý psychoterapeutický výcvik (ukončený/započatý) a/nebo jiné výcviky pro práci s lidmi, orientaci v problematice závislostního chování, motivaci rozvíjet se a učit se novým věcem, jiné dovednosti (z oblasti sportu, umělecké činnosti apod.).
Profesní životopis a motivační dopis (proč se o danou pozici ucházím a co nabízím, v rozsahu alespoň půl strany A4) zasílejte do 15. června 2020 na e-mail: radimecky@wl1.cz . Uchazečky, které splní kvalifikační kritéria, budou pozvány k osobnímu pohovoru v druhé polovině června 2020.
Kontaktní osoba: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., vedoucí TK WHITE LIGHT I – www.wl1.cz  (724 240 778, radimecky@wl1.cz )

Inzerát TK WHITE LIGHT I v PDF

Jednání sekce v TK Kaleidoskop a TK Salebra

V říjnu 2018 proběhlo jednání Sekce TK A.N.O. v Terapeutické komunitě Kaleidoskop a vzhledem k jejímu zaměření na klienty s hraniční poruchou osobnosti uspořádali hostitelé odborný seminář na téma dialekticko-behaviorální terapie, která se dá využít i v léčbě závislostí.

Po březnové Konferenci pracovníků terapeutických komunit se další jednání sekce uskutečnilo v květnu 2019Terapeutické komunitě Salebra. Ta je je v provozu teprve několik let, takže setkání sekce se v ní konalo poprvé.

Po prohlídce celého areálu zástupci jednotlivých terapeutických komunit sdíleli novinky a problémy ze svých zařízení. Následoval odborný seminář, jehož hlavním tématem byly tentokrát různé cílové skupiny, kterým se v terapeutických komunitách věnujeme, a jak přizpůsobujeme léčbu jejich specifickým potřebám.

Jednání sekce v TK Sejřek

Další setkání sekce proběhlo týden po Velikonocích v terapeutické komunitě Sejřek. Hlavním bodem programu byl tentokrát seminář domácích o jejich pojetí terapeutické komunity zaměřené na léčbu osob s duálními diagnózami. Účast na semináři přijal i MUDr. Ronald Marek, který promluvil o tom, jak s TK Sejřek spolupracuje v oblasti psychiatrické péče a medikace klientů terapeutické komunity.

 

Během jednání jsme se dále věnovali aktualitám z A.N.O. – Asociace nestátních organizací a samozřejmě nechybělo obvyklé sdílení novinek z jednotlivých terapeutických komunit a související bohatá diskuse.

Minutou ticha jsme uctili památku našeho nedávno zesnulého kolegy, MUDr. Petra Jeřábka, Ph.D., který se zásadním způsobem zasloužil o existenci a rozvoj čtyř terapeutických komunit v Nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě a který vždy prosazoval vzájemnou spolupráci terapeutických komunit a také se na ní aktivně podílel.

 

Zemřel Petr Jeřábek

 

V pondělí 2. dubna 2018 nás, ve věku pouhých 60 let, opustil náš vážený kolega a kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Odešel Velký Člověk v nejširším, bio-psycho-socio-spirituálním významu těchto slov. Miloval svoji rodinu, svoji práci, nemocnici, odborné výzvy, klienty, dobré jídlo, pití i zátěžové akce, při nichž vyrážel s pacienty na kole.

Byl mužem mnoha profesí – pracoval jako ředitel, primář, lékař, psychoterapeut, pedagog či supervizor. Byl ale i neúnavným celoživotním bojovníkem proti byrokracii a pokrytectví nejenom ve zdravotnictví. V jím vedené nemocnici založil 4 terapeutické komunity pro léčbu pacientů se závislostmi, jejichž existenci vytrvale podporoval a obhajoval. Jako jediný primář a lékař v ČR jezdil na setkání Sekce terapeutických komunit A.N.O. a pomáhal budovat mosty mezi službami veřejného zdravotnictví a nestátního sektoru.

Patřil mezi neobyčejně zvídavé a hloubavé lékaře-psychiatry, kteří se podíleli na budování a rozvoji nově vzniklého oboru adiktologie. Kromě jiných témat se ve svých publikacích a přednáškách dlouhodobě věnoval traumatickému modelu látkové závislosti a struktuře osobnosti pacientů se závislostmi. Aktivně vystupoval a diskutoval na odborných konferencích a sám celou řadu jejich atmosférou nezapomenutelných konferencí organizoval i v PNMO. Za svůj přínos rozvoji oboru získal v r. 2014 Cenu adiktologie. Za svůj život si získal naše srdce. Chybíš nám, Petře.

Za Sekci terapeutických komunit A.N.O. – Asociace nestátních organizací

Josef Radimecký

Jednání sekce v TK TAO

Další pravidelné setkání Sekce terapeutických komunit A.N.O. tentokrát připravila TK TAO v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Za hojné účasti zástupců terapeutických komunit z celé České republiky jsme se začátkem tohoto týdne věnovali jako obvykle novinkám z jednotlivých komunit. Podstatným bodem byla příprava konference v Telči a odborný seminář se tentokrát týkal přístupu CARe.

sekcetktao2016

 

Evaluace výsledků léčby v TK v tištěné podobě

V těchto dnech probíhá distribuce posledně zde zmíněné monografie Martina Šefránka Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí – Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby v knižní podobě. Na konferenci v Blansku při této příležitosti přednesl Martin Hulík shrnující příspěvek.

EVLTK

Na stránce s programem konference jsou k dispozici i další prezentace z konference pracovníků terapeutických komunit v Blansku 2015.

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí

Na webu informačního portálu drogy-info.cz je k dispozici v elektronické podobě monografie Martina Šefránka Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí – Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby.
Cílem práce je prezentovat výzkumem podložené poznatky o efektivitě léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí. Autor shrnuje závěry z řady výzkumných studií z USA a Evropy, které dokládají, že terapeutická komunita je efektivní léčebnou modalitou pro léčbu závislostí. Základem knihy je výzkumná studie „Efektivita léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí“ (EVLTK) provedená v ČR, přinášející dosud ojedinělé poznatky.

Sekce terapeutických komunit Asociace nestátních organizací