Evaluace výsledků léčby v TK v tištěné podobě

V těchto dnech probíhá distribuce posledně zde zmíněné monografie Martina Šefránka Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí – Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby v knižní podobě. Na konferenci v Blansku při této příležitosti přednesl Martin Hulík shrnující příspěvek.

EVLTK

Na stránce s programem konference jsou k dispozici i další prezentace z konference pracovníků terapeutických komunit v Blansku 2015.

Leave a Reply