Archiv rubriky: Nezařazené

Evaluace výsledků léčby v TK v tištěné podobě

V těchto dnech probíhá distribuce posledně zde zmíněné monografie Martina Šefránka Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí – Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby v knižní podobě. Na konferenci v Blansku při této příležitosti přednesl Martin Hulík shrnující příspěvek.

EVLTK

Na stránce s programem konference jsou k dispozici i další prezentace z konference pracovníků terapeutických komunit v Blansku 2015.

Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí

Na webu informačního portálu drogy-info.cz je k dispozici v elektronické podobě monografie Martina Šefránka Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí – Změny v užívání návykových látek, kriminálním chování a v dalších oblastech jeden rok po ukončení léčby.
Cílem práce je prezentovat výzkumem podložené poznatky o efektivitě léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí. Autor shrnuje závěry z řady výzkumných studií z USA a Evropy, které dokládají, že terapeutická komunita je efektivní léčebnou modalitou pro léčbu závislostí. Základem knihy je výzkumná studie „Efektivita léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí“ (EVLTK) provedená v ČR, přinášející dosud ojedinělé poznatky.

Horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích

Upozorňujeme na mezinárodní konferenci (Nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích, která se bude konat 25. 9. – 27. 9. 2014 v Praze.

Horizonty protidrogove politiky

Pozvánka v PDF.

Důležité termíny:

15. března 2014 zahájení registrace a přihlašování abstrakt,

30. květen 2014 poslední den, kdy je možno uhradit snížený poplatek,

30. červen 2014 poslední den pro přihlášení abstrakt.