Zemřel Petr Jeřábek

 

V pondělí 2. dubna 2018 nás, ve věku pouhých 60 let, opustil náš vážený kolega a kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Odešel Velký Člověk v nejširším, bio-psycho-socio-spirituálním významu těchto slov. Miloval svoji rodinu, svoji práci, nemocnici, odborné výzvy, klienty, dobré jídlo, pití i zátěžové akce, při nichž vyrážel s pacienty na kole.

Byl mužem mnoha profesí – pracoval jako ředitel, primář, lékař, psychoterapeut, pedagog či supervizor. Byl ale i neúnavným celoživotním bojovníkem proti byrokracii a pokrytectví nejenom ve zdravotnictví. V jím vedené nemocnici založil 4 terapeutické komunity pro léčbu pacientů se závislostmi, jejichž existenci vytrvale podporoval a obhajoval. Jako jediný primář a lékař v ČR jezdil na setkání Sekce terapeutických komunit A.N.O. a pomáhal budovat mosty mezi službami veřejného zdravotnictví a nestátního sektoru.

Patřil mezi neobyčejně zvídavé a hloubavé lékaře-psychiatry, kteří se podíleli na budování a rozvoji nově vzniklého oboru adiktologie. Kromě jiných témat se ve svých publikacích a přednáškách dlouhodobě věnoval traumatickému modelu látkové závislosti a struktuře osobnosti pacientů se závislostmi. Aktivně vystupoval a diskutoval na odborných konferencích a sám celou řadu jejich atmosférou nezapomenutelných konferencí organizoval i v PNMO. Za svůj přínos rozvoji oboru získal v r. 2014 Cenu adiktologie. Za svůj život si získal naše srdce. Chybíš nám, Petře.

Za Sekci terapeutických komunit A.N.O. – Asociace nestátních organizací

Josef Radimecký