Archiv rubriky: Setkání sekce TK

Jednání sekce v TK Němčice a TK White Light

Po delší době jsme na setkáních Sekce TK APAS nezapomněli fotit a můžeme tak informovat o jednáních v říjnu 2023 a v březnu 2024 .

To první proběhlo v Terapeutické komunitě SANANIM Němčice v Heřmani. Vzhledem k tomu, že předtím na jaře proběhla Konference pracovníků terapeutických komunit a obnovená SporTKiáda, bylo to setkání v roce 2023 jediné. Na programu jsme toho měli k projednání opravdu hodně:

 • Prevence relapsu u závislosti na alkoholu
 • Postoje k nikotinovým sáčkům, balenému tabáku, užívání telefonů v programu TK
 • Financování potravin klientů
 • Certifikace
 • Udržet obnovení tradice sportovních setkání, nyní tzv. SporTKiád – kde se bude konat příště?
 • Příští jednání sekce a konference 2025, bude část sekce společná se sekcí následné péče?
 • Intimita a sexualita v TK
 • Evidence na ÚP před nástupem klientů do TK
 • Personální obsazení služeb
 • Rozdíl klientů „dříve“ a „nyní“
 • Systém výběru klientů – jaké kde máme parametry?
 • Organizace programů (jaký je poměr kterých programů, odborných/terapeutických, nácvikových), revize týdenního složení programu
 • Mladiství klient mezi staršími
 • Funkce ukončovacího rituálu v souvislostí s ne/udržením abstinence

Letos v březnu jsme se pak sešli v Terapeutické komunitě White Light I. Mimo jiné jsme se věnovali následujícím tématům:

 • Individuální terapie, peeři, klienti s HIV pozitivitou
 • Fyzička klientů, pohyb jako součást programu
 • Identita TK
 • Standardy RVKPZ
 • Podnět z PL Červený Dvůr – přebírání klientů z PN/PL do TK (i odjinud) – přijímací rozhovory a celá procedura schvalování žádostí

Pravidelnou součástí našich setkání je sdílení aktualit z jednotlivých terapeutických komunit, kterému vždy věnujeme podstatnou část jednání. Možná i díky tomu je pro setkání sekce v posledních letech typická vysoká účast zástupců všech terapeutických komunit APAS. Stálými hosty jsou i kolegyně a kolegové z terapeutických komunit Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bílé Vodě.

 

Jednání sekce v TK Kaleidoskop a TK Salebra

V říjnu 2018 proběhlo jednání Sekce TK A.N.O. v Terapeutické komunitě Kaleidoskop a vzhledem k jejímu zaměření na klienty s hraniční poruchou osobnosti uspořádali hostitelé odborný seminář na téma dialekticko-behaviorální terapie, která se dá využít i v léčbě závislostí.

Po březnové Konferenci pracovníků terapeutických komunit se další jednání sekce uskutečnilo v květnu 2019Terapeutické komunitě Salebra. Ta je je v provozu teprve několik let, takže setkání sekce se v ní konalo poprvé.

Po prohlídce celého areálu zástupci jednotlivých terapeutických komunit sdíleli novinky a problémy ze svých zařízení. Následoval odborný seminář, jehož hlavním tématem byly tentokrát různé cílové skupiny, kterým se v terapeutických komunitách věnujeme, a jak přizpůsobujeme léčbu jejich specifickým potřebám.

Jednání sekce v TK Sejřek

Další setkání sekce proběhlo týden po Velikonocích v terapeutické komunitě Sejřek. Hlavním bodem programu byl tentokrát seminář domácích o jejich pojetí terapeutické komunity zaměřené na léčbu osob s duálními diagnózami. Účast na semináři přijal i MUDr. Ronald Marek, který promluvil o tom, jak s TK Sejřek spolupracuje v oblasti psychiatrické péče a medikace klientů terapeutické komunity.

 

Během jednání jsme se dále věnovali aktualitám z A.N.O. – Asociace nestátních organizací a samozřejmě nechybělo obvyklé sdílení novinek z jednotlivých terapeutických komunit a související bohatá diskuse.

Minutou ticha jsme uctili památku našeho nedávno zesnulého kolegy, MUDr. Petra Jeřábka, Ph.D., který se zásadním způsobem zasloužil o existenci a rozvoj čtyř terapeutických komunit v Nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě a který vždy prosazoval vzájemnou spolupráci terapeutických komunit a také se na ní aktivně podílel.

 

Jednání sekce v TK TAO

Další pravidelné setkání Sekce terapeutických komunit A.N.O. tentokrát připravila TK TAO v Psychiatrické nemocnici Marianny Oranžské v Bílé Vodě. Za hojné účasti zástupců terapeutických komunit z celé České republiky jsme se začátkem tohoto týdne věnovali jako obvykle novinkám z jednotlivých komunit. Podstatným bodem byla příprava konference v Telči a odborný seminář se tentokrát týkal přístupu CARe.

sekcetktao2016